Sisyphus machine

De Taaie Tiller is een Sisyphusmachine, genoemd naar Sisyphus, de Griekse held die erin slaagt Thanatos, de Dood, gevangen te nemen. Niemand kan meer sterven. Dan grijpt Hades, de god van de Onderwereld in. Hij bevrijdt Thanatos en neemt Sisyphus gevangen. Die weet toch weer te ontsnappen en meldt zich niet terug in het Dodenrijk. Daarvoor wordt hij gestraft. Tot in lengte van dagen moet hij een rotsblok tegen een berghelling omhoog rollen. Telkens als hij bijna boven is ontglipt het hem, het blok rolt naar beneden en hij moet opnieuw beginnen.

Wij hebben Sisyphus leren zien als de verpersoonlijking van de vergeefsheid waarmee hij is gestraft. Met deze machine wordt hij gee╠łerd als een onversaagde optimist die van geen opgeven weet. Natuurkrachten zijn tot een dramatisch bewegen bedwongen. Ieder mens, van kind tot grijsaard, heeft er plezier in iets in het water te zien plonzen. Met deze machine is het opheffen van het rotsblok, gevolgd door de val, niet langer een schouwspel van straf en nederlaag. De wind, het water, het rotsblok en de zwaartekracht, alles heeft zich verenigd om de vrolijke triomf van de grote plons tot stand te brengen.

Koperen Cobra - V. van der Wijk (2002)
 
Sisyphus - Titiaan (1549)

De Taaie Tiller wordt ondersteund door:

Over de Taaie Tiller


De Taaie Tiller is een bewegend sculptuur (kinetisch kunstwerk) op windkracht en waterkracht - doorzetter die van geen ophouden weet - drama en euforie - opbouwende spanning en spetterende sensatie - middelpunt van alle aandacht

 

Copyright


2020 © Op al het materiaal van deze website geldt Copyright. Alle rechten voorbehouden. Taaie Tiller is een geregistreerde handelsnaam.

 

Auteur


Volkert van der Wijk